Posted on: 15 septembrie 2020 Posted by: crih Comments: 0

Limba Engleză este cea mai vorbită limbă străină la nivel internațional, iar studiul acesteia îți poate oferi doar beneficii pe viitor. Tocmai de aceea, aceasta se studiază încă din clasele primare, se continuă la gimnaziu, iar apoi la liceu, unde va fi studiată într-un mod diferențiat, în funcție de profilul și specialiazarea fiecărui elev. Ținând cont de aceste detalii, noi, echipa Delfin, pune la dispoziția elevilor cele mai apreciate manuale engleza clasa 9. Pe site-ul nostru, pe care-l puteți accesa oricând, cu ușurință, veți descoperi următoarele materiale necesare în vederea studiului limbii engleze de clasa a IX-a:

  • Rada Bălan, Miruna Carlanopol, Ștefan Colibaba, Corneliea Coșer, Veronica Focșeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu, Pathway to English. English my love. Student’s book 9 th L1, București, Didactică și Pedagogică, 2018.
  • Rada Bălan, Miruna Carlanopol, Ștefan Colibaba, Corneliea Coșer, Veronica Focșeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu, Pathway to English. English my love. Student’s book 9 th L.2, București, Didactică și Pedagogică, 2018.
  • Rada Bălan, Miruna Carlanopol, Ștefan Colibaba, Corneliea Coșer, Veronica Focșeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu, Pathway to English. English my love. Student’s book 9 th L.2, București, Didactică și Pedagogică, 2011.
  • Rada Bălan, Miruna Carlanopol, Ștefan Colibaba, Corneliea Coșer, Veronica Focșeneanu, Vanda Stan, Rodica Vulcănescu, Limba Engleză. Manual pentru clasa a IX-a și a X-a. SAM. (Școala de Arte și Meserii), București, Didactică și Pedagogică, 2008.
  • -, Going for Gold. Upper Intermediate-Coursebook, Hoboken, Longman Pearson ELT, 2003.

Toate acestea sunt realizate în conformitate cu programa școlară și sunt avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Structura și conținutul sunt bine delimitate. Elevii clasei a IX-a vor aborda prin intermediul acestor manuale de engleză teme din domeniul personal, din domeniul public, din domeniul ocupațional, dar și din domeniul educațional. Subiecte abordate vor fi diferite în funcție de nivelul de studiu specific specializării urmate. De asemenea, elevii vor studia și elementele de construcție ale comunicării și funcțiile comunicative ale limbii. Toată această parte teoretică este îmbogățită, în fiecare manual de engleză de clasa a IX-a, de una practică ce constă în diverse tipuri de exerciții, precum: de identificare, de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris, de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris), de operare cu fragmente de texte / texte de informare sau literare, de formulare de întrebări şi răspunsuri, de completare de formulare, text lacunar, de prezentare, relatare / repovestire, rezumare, de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat, exerciţii de transfer şi transformare, exerciţii de traducere şi retroversiune etc. . Rezolvarea acestora va contribui, semnificativ, la asimilarea noilor noțiuni/informații, fixarea lor și la asigurarea retenției. Totodată, elevii vor avea de realizat exerciții în perechi sau în grup ceea ce-i va ajuta să devină flexibili și cooperanți în cadrul schimbului de idei și să manifeste toleranță în abordarea critică a diferenţelor.

Per ansamblu, fiecare manual de engleză de clasa a IX-a dintre cele regăsite la noi în librăria online este un manual practic și util cu o varietate de subiecte interactive pentru învățarea limbii engleze.  Profesorul împreună cu elevii au libertatea de a alege cea mai potrivită variantă, care consideră că are un conținut cât mai eligibil și ușor de asimilat de către elevi, răspunzând, totodată, nevoilor acestora. Din orice categorie veți  face alegerea, orice instrument-didactic veți comanda, noi vă garantăm că veți fi mulțumit.