Posted on: 4 iunie 2020 Posted by: crih Comments: 0

Cartea “1150 teste nursing” este creația Elenei Dorobanțu, în colaborare cu Valeria Ghidu si Maria Zamfir. In paginile sale sunt cuprinse nu mai puțin de 1150 de teste nursing, concepute în sistem grila, structurate pe 5 capitole, aferente celor 3 ani de studiu.

La sfârșitul cărții, sunt puse la dispoziția cititorilor răspunsurile corecte pentru aceste teste nursing, în număr impresionant, 1150. Cartea este tipărită la editura Viața Medicală Românească – o editura de tradiție pentru literatura medicală de specialitate.

Autoarele au conceput aceasta lucrare în urma unei cariere și experiențe îndelungate în domeniul sanitar, care le-a permis o vedere de ansamblu a cunoștințelor necesare celor care vor să își perfecționeze pregătirea profesională. Cartea este recomandata pentru elevii si studenții care fac pregătire de specialitate în nursing. Absolvenții care pregătesc susținerea examenului de diplomă dar si asistenții medicali, pot alege să rezolve aceste teste utile si bine concepute.

Sistemul de teste de tip grila este de mulți ani folosit în învățământul superior pentru verificarea cunoștințelor, iată de ce autoarele au ales acest tip de sistematizare a noțiunilor, pentru a oferi un instrument eficient de verificare.

Principalele capitole cuprind cele mai importante noțiuni despre nursing, si anume:

  • Bazele conceptuale ale nursingului
  • Funcțiile umane si îngrijirea pacienților cu diferite afecțiuni
  • Îngrijirea pacienților cu urgente medico-chirurgicale
  • Îngrijirea pacienților în stare gravă
  • Nursing comunitar

Nursingul este o disciplină medicală axată pe îngrijirea imediată dar si de lunga durată a pacienților. Calificarea ca asistent medical înseamnă in primul rând o pregătire teoretica si practica bogata, pentru a înțelege structura și cadrul unei îngrijiri de calitate a celor bolnavi.

Nursingul în lumea contemporană capătă o importanță din ce în ce mai accentuată, iar asistentul medical se ocupă de nevoile pacientului atât în etapa acută dar și în perioada de convalescență. Informațiile sunt așadar dense și cuprind multe arii ale medicinei în funcție de caz (afecțiuni si boli care necesita îngrijire). Asistentul medical trebuie sa știe cum să particularizeze noțiunile generale de îngrijire și cum să le adapteze fiecărui caz întâlnit în practică.

Profesionalismul unui viitor asistent medical, medic sau pur și simplu specialist în domeniul nursingului, depinde de buna pregătire teoretică, în primul rând.

Cartea elaborată de Elena Dorobanțu, Valeria Ghidu si Maria Zamfir oferă un număr impresionant de teste, care cuprind cunoștințe și informații necesare unei pregătiri excelente in nursing.  Educația medicală presupune aprofundarea de noțiuni interdisciplinare, legate nu doar de medicină, chimie si biologie, dar și de domeniile sociale. Îngrijirea bolnavilor, supravegherea etapelor terapeutice și suportul pentru vindecare înseamnă o pregătire consistentă în nursing, noțiuni teoretice aplicate practic și multă dăruire profesionala.

Autoarele au adunat în acest volum o experiență vastă de mulți ani în domeniu, pentru ca cititorii să își poată evalua cu succes cunoștințele teoretice. Cartea sintetizează principalele informații legate de aplicarea nursingului în practica medicala curentă și este utilă elevilor, studenților, celor care susțin examene de specialitate.

Cele 1150 teste nursing îi ajută pe cei care se pregătesc în acest domeniu să deprindă noțiunile teoretice in mod organizat, prin teste grilă structurate corect și simplu.